Privacy beleid

Inleiding

Dunaflor BV, gevestigd aan Duinhoekstraat 164 te 8660 De Panne, België, verwerkt dagelijks informatie over personen. Dunaflor BV houdt zich daarbij aan de wet en respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt die informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden  verwerkt en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens

Dunaflor BV verzamelt mogelijk volgende gegevens van u:

 • Voor- en familienaam
 • Voor- en familienaam reisgezellen
 • Identificatienummer
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land)
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast of mobiel nummer)
 • Nummerplaat
 • Bedrijfsnaam, -adres en BTW nummer
 • Kredietkaartnummer en vervaldatum (enkel indien noodzakelijk)
 • Kamervoorkeur

Verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten. We delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Dunaflor BV, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We hebben uw persoonsgegevens nodig omwille van de volgende redenen:

 • Voor de organisatie van een verblijf in ons hotel. We doen dit op basis van de uitvoering van een overeenkomst die u met ons sluit door een reservering bij ons te maken.
 • Het kunnen identificeren van eigenaars van voertuigen op onze parking.
 • Het uitsturen van nieuwsbrieven en/of promoties aan gasten of bezoekers van de website die zich hiervoor inschreven of hiermee akkoord gingen.
 • Voor klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om een klacht of geschil te kunnen behandelen en onze rechten en belangen te vrijwaren.
 • Het verlenen van onze medewerking aan het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Dit gebeurt op grond van de wet.
 • Detectie en preventie van fraude. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en ander illegale of ongewenste activiteiten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Dunaflor BV bewaart uw gegevens gedurende 10 jaar sinds uw laatste verblijf in Ara Dune Hotel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dunaflor BV verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen uw persoonsgegevens met volgende partijen:

 • Stardekk – Cubilis
 • Lobbi by ManCloud
 • JFK Veurne BVBA
 • Mailchimp
 • Quartus
 • Worldline
 • Overheden, wanneer dit wettelijk verplicht is
 • De door de overheid aangestelde contactcentra in het kader van het contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

Minimale gegevens verwerking

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken het verzamelen van uw persoonsgegevens tot een minimum die strikt noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

Uw rechten

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dunaflor BV en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming via info@arahotel.be of per post naar Ara Dune Hotel, Duinhoekstraat 164, 8660 De Panne.

 

Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandel volgens de wet, neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of contact@apd-gba.be of 0032 (0)2 275 48 00.